Ιστορικό δράσεων

Η ecovision net επιλέγει δράσεις στους τομείς Κοινωνική Οικονομία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμό και Υγεία. 


•    ΤΟΠΟΙ ΜΥΘΟΙ ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ 2008-2015
•    RIVER PARTY 2009
•    ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2009-2010
•    ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΔΑ 2010
•    ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2011
•    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2010-2011
•    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ 2011
•    ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ECOVISION NET - DIMOI-NEWS.TV 2011


sex tubetube kitty